top of page

PER UN MUNICIPI AMIC DE LA DIVERSITAT FAMILIAR


Ara que tot just acaben tancar-se els darrers acords per a la configuració dels nous ajuntaments, des de l'Associació d'Atenció de la Diversitat Familiar tenim una sèrie de propostes per tal de fer de tots i cadascun dels municipis de Catalunya espais de normalització i respecte de la diversitat familiar.

Així que regidores i regidors, preneu nota!

QUÈ PODEN FER ELS MUNICIPIS PER A LA DIVERSITAT FAMILIAR?

Des de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar, considerem que les tasques que poden dur a terme els governs municipals es poden organitzar en quatre grans blocs que són els següents:

NORMALITZACIÓ I VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT DES DEL GOVERN MUNICIPAL

—Incorporar una perspectiva de respecte, reforç, normalització i inclusió de la diversitat familiar en tota l’estructura municipal i en totes aquelles entitats en què hi ha participació del govern municipal.

—Contemplar un llenguatge inclusiu i positiu en els escrits i formularis municipals, discursos i actes dels membres del govern de la ciutat, etc.

—Emprar models de diversitat familiar en les imatges publicitàries que depenguin del govern municipal.

—Vetllar per una promoció municipal inclusiva en relació a la diversitat familiar (incloure la diversitat familiar en les publicacions, fulletons, imatges, etc. de promoció municipal).

—Promoure la celebració del Dia de les famílies (15 de maig) i altres actes de visibilitazció de la diversitat familiar, afectiva, sexual i de gènere.

—Organitzar certàmens culturals on es tingui en compte la diversitat familiar.

—Programar espectacles i produccions culturals, esportives i festives que tinguin en compte la diversitat familiar.

EDUCACIÓ i FORMACIÓ EN MATERIA DE DIVERSITAT

Seria interesant, en el marc de la coeducació i feminisme, fer campanyes de sensibilització per la normalització i visibilització de la diversitat familiar (que incloguin sempre i també una bona educació contra la LGTBIfòbia).

—Organitzar xerrades, taules rodones i debats tant per a adults, com per a infants i adolescents, en relació a la diversitat familiar.

—Programar i crear exposicions itinerants informatives sobre diversitat familiar.

—Crear, a les biblioteques municipals, un fons especial de visibilització de la diversitat familiar i organització de clubs i guies de lectura sobre el tema.

—Crear carpes informatives sobre diversitat familiar.

—Organitzar xerrades i tallers a escoles i centres educatius, per tal que aquests siguin conscients de la importància de treballar la diversitat familiar en totes les etapes educatives i tinguin einer per a fer-ho.

—Dotar el personal docent del municipi de les eines necessàries per a poder fer un bon acompanyament i gestió de les diferents dinàmiques familiars.

—Treballar des del govern municipal per assolir el compromís dels centres educatius en l’educació i normalització de la diversitat familiar.

—Realitzar campanyes informatives i formatives per al personal de l’ajuntament, centres educatius, CAP, agents municipals, etc. sobre protocols i sensibilització vers la diversitat familiar (col·lectiu LGTBI, famílies monoparentals, adoptives, etc.).