top of page

Qui som i què fem

 

L’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar es va constituir formalment el juliol de 2017. Els seus orígens, però, cal cercar-los pels volts de 2010, quan una família recentment enllaçada va iniciar una recerca d’eines i recursos per a culminar amb èxit el seu enllaçament (això és: convertir-se en família havent-hi ja criatures).

 

Temps després, dels resultats de la seva cerca en va néixer el projecte embrionari del que és, ara i avui, el Projecte Vadepapus, una iniciativa que pretenia compartir recursos i experiències i que va esdevenir una xarxa de famílies i col·laboradors que vetlla per la integració i visibilització de les famílies enllaçades en la societat.

 

Amb el pas dels anys, les activitats del grup i la xarxa han anat creixent i era només una qüestió de temps que la iniciativa ampliés també els seus horitzons fins a convertir-se en el que és avui, una associació que té com a objectiu fonamental la normalització i respecte de la diversitat familiar en tots els àmbits de la societat.

 

Amb aquest propòsit, l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar té en marxa (o en ment) una sèrie de projectes de diversa índole que compleixen, tots ells, amb un objectiu fonamental: treballar per al respecte i benestar dels menors i, conseqüentment, de les seves famílies.

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS

 

OBJECTIUS A CURT I MITJÀ TERMINI:

 

-Dotar d’eines i generar espais de reflexió per afavorir la normalització i el respecte de la diversitat escolar en l’àmbit escolar, social i sanitari. En el marc dels projectes Escola, Serveis Municipals i Salut, s’organitzen tallers i xerrades per a professionals relacionats amb aquests àmbits.

 

-Assessorament legal a mediadors i professionals per tal d’aconseguir acords parentals (en el context de separacions i divorcis) que vetllin per al respecte i la integració de la diversitat familiar i dels interessos dels menors en aquest sentit.

 

-Assessorament terminològic, sociocultural i antropològic per a mitjans, editorials i productores a l’hora de treballar la diversitat familiar.

 

-Creació d’una xarxa de professionals implicats en la normalització, respecte i integració de la diversitat familiar en tots els camps.

 

-Creació d’una xarxa de grups de suport o d’ajuda mútua.

 

-Reealització d’activitats per a infants i famílies.

 

 

OBJECTIUS A MITJÀ I LLARG TERMINI:

 

-Aconseguir la normalització i l’equiparació de totes les tipologies familiars en el marc legal,  institucional i mediàtic.

 

 

 

JUNTA ACTUAL

Actualment, la junta de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar està formada per:

 

SARAH BOIX i lÀZARE

Coordinadora.

Filla de família enllaçada, mare afí i mare.

Antropòloga mèdica centrada en la recerca en l’àmbit de la salut maternoinfantil a Catalunya, vinculada a l'ERAAS-grafo (grup d'antropologia aplicada en salut) de la UAB. Coopera amb el grup GETP-grafo (equip d’estudis transculturals sobre parentiu) també de la UAB. En el sí de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar participa en l’assessorament a tercers per tal que duguin a terme les seves comunicacions des d’una perspectiva plural, feminista i respectuosa amb qualsevol col·lectiu.

MARIONA CARBÓ i CORNET

Coordinadora.

Filla i mare de família enllaçada.

Treballadora social centrada en Serveis Socials de Primària i Infància i família, és la responsable de gestió dels projectes Escola, Serveis Municipals i Salut.

JENN DÍAZ RUIZ

Col·laboradora permanent.

Filla de família enllaçada i mare afí.

Escriptora, col·labora en la difusió i normalització de la diversitat familiar als mitjans de comunicació.

 

CARME LAZBAL GÓMEZ

Col·laboradora permanent.

Mare afí i mare.

Advocada especialista en dret familiar, s’encarrega, en el marc de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar, de l’assessorament legal tant als associats com als professionals de la mediació.

 

BERTA RUBIO i FAUS

Coordinadora.

Mare de família enllaçada.

Editora, narradora i filòloga, juntament amb la resta de l’equip, s’encarrega de donar visibilitat al projecte a través de les xarxes socials i es dedica principalment a l’assessorament terminològic a tercers.

bottom of page