top of page

Recursos 

Webs i articles d'interès per a famílies enllaçades.

Els webs, articles i llibres referenciats en aquest apartat són només un llistat d'alguns dels existents relacionats amb la diversitat familiar (principalment amb les famílies enllaçades), des del Projecte Vadepapus no hem pogut consultar-ne tots els continguts, per la qual cosa és possible que alguns d'ells no vagin en el mateix sentit que les xerrades que promovem des d'aquesta web. Podreu trobar referències més específiques de llibres expressament recomanats al nostre blog.

 

 

Webs: 

www.familias21online.com

 

Portal web argentí dirigit per la Dra. Dora Davison (terapeuta familiar) que dóna servei en línia tant a professionals com a famílies.

 

La Dra. Dora Davison és, actualment, una de les millors especialistes en famílies enllaçades en el món hispanòfon.

 

En aquesta web es poden trobar la majoria dels seus articles, llibres, etc.

 

Alguns dels articles que s'hi poden trobar:

 

-La crisis económica y los temas de dinero en la familia ensamblada.

-Los mitos de la "madrastra bruja" y el "padrastro cruel". Madres y padres afines.

-Familias ensambladas en todo el mundo:Análisis comparativo de los enfoques legales en países seleccionados. 

 

 

La Dra. Davison també realitza cursos online per a assessorar les famílies enlllaçades i té un bloc en què penja informació sobre famílies enllaçades: dradoradavison-familiasonline.blogspot.com.es (amb articles sobre l'origen de la família, les famílies enllaçades i les vacances, o els diferents tipus de parentalitat).

 

Març 2017: per causes que desconeixem, la Fundación Familias Siglo XXI ha deixat de tenir la web operativa. Intentarem recuperar el màxim d'articles possibles i compartir-los al nostre blog. La majoria, però, es poden trobar a www.planetamama.com.ar i al blog de la Dra .Davison.

www.gencat.cat

 

Utilitzant el cercador de gencat.cat podem tenir accés a diversos documents sobre famílies enllaçades:

 

-I la teva com és? Realitats familiars a Catalunya.

-Les famílies reconstituïdes, un nou model de parentalitat.

-Dia Internacional de les famílies (2008).

-Enquesta demogràfica 2007.

 

etc.

 

També depenent de la Generalitat, a la xarxa XTEC, hi trobem alguns recursos per treballar la diversitat familiar a l'escola (recursos que contemplen les famílies enllaçades):

 

-Família? Famílies! (en l'àmbit de la formació lectora). Els mateixos autors tenen una fitxa de treball del llibre Quan marxaran aquests?

 

 

unaf.org/blogfamiliasreconstituidas

 

Blog del "Servicio de Atención a Familias Reconstituidas" que ofereix la Unió d'Asssociacions Familiars (UNAF) amb seu a Madrid.

 

Destaquem la Guía de Familias Reconstituidas que es pot solicitar gratuïtament. 

 

Nota: no tots els consells de la guia i de la web van en el sentit que proposem des de diversitatfamiliar.cat (nosaltres apostem per la duplicació dels rols parentals pel bé dels infants, quan s'han cobert totes les etapes del procés d'enllaç), i tampoc utilitzen una terminologia positiva, però tenen molts articles d'interès.

Cuentos sobre diversidad familiar (tataranietos.com)

 

Recull de contes il·lustrats amb presència de diversitat familiar del web de tataranietos.com.

 

Actualment un dels reculls més complets: 

 

-25 contes sobre diversitat familiar.

-25 contes més sobre diversitat familiar (2a part)

-25 contes més sobre diversitat familiar (3a part)

Altres articles i llibres interessants: 

EINES: PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

Adler-Baeder, F. (2009) Cómo formar una familia ensamblada saludable.

Manual del matrimonio saludable.

Alabama Cooperative Extension System  (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn), USA.

(es pot consultar en línia: Manual del matrimonio saludable)

 

American Psychological Association (2012) Cómo hacer que las familias reconstituidas funcionen.

American Psychological Association.

(es pot consultar en línia: www.apa.org/centrodeapoyo/familias)

 

Burt M. (2007) Cómo salir adelante con una familia ensamblada.

ASIBA, Buenos Aires, Argentina.

 

Cerruti, L. (2011) Cómo sobrevivir a tu familia ensamblada. Guía del éxito para los segundos matrimonios y sus nuevas familias.

Ed. Aguilar /Fontanar.

(es poden consultar en línia els primers capítols de l'obra: Prisa ediciones)

 

Corte, M.(2011) Nosotros, ustedes, todos. Las familias ensambladas, puzle de relaciones.

Ed. Conpecto, Uruguay.

 

Davison, D. (2003) Familias Ensambladas. Mitos y realidades de los tuyos, los míos y los nuestros.

Ed. Vergara. Buenos Aires. Argentina.

 

Dameno, M.S. (2013) Familias ensambladas.

(es pot consultar en línia: Gestalnet.net)

 

Eiras Coelho Soares, L.C. (2011) Reflexión. Ser Padre, Ser Madre, Ser Padrastro, Ser Madrastra: Aspectos Psicológicos y Jurídicos.

Anuario de Psicología Jurídica. Vol. 21, 2011. Pp. 125-130. Madrid

(es pot consultar en línia: Reflexión)

 

García Hurtado de Mendoza, C.  (2010) Las Familias Reconstituidas 

Universo UP. Revista digital de la universidad de padres online. de pares on-line

(espot consultar en línia: Las Familias Reconstituidas)

 

Golombok, S. (2000) Models de família. Què és el que compta de veritat?

Editorial Graó. Col·lecció Família i educació, 8. 

 

Grosman, C. y Martínez A. (2000) Familias ensambladas.

Editorial Universidad de Buenos Aires, Argentina.

 

Kwak, A. "Familia reconstruida" dins Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas. 

Consejo Pontificio para la familia.

(es pot consultar en línia: Familia reconstruida)

 

Martínez, A. (2007) Familias ensambladas y conflictos de pareja, un abordaje clínico posible.

Revista Sistemas Familiares. Pág. N° 80.

 

Sáez, Ll. (2008) L'emergència de nous models familiars. A Família i valors. La institució familiar en temps de canvi.

Fundació Lluís Carulla i ESADE, Col·lecció Observatori dels Valors, 7.

(es pot consultar en línia: L'emergència de nous models familiars)

 

Salcedo, G. (2011) Mi pareja, sus hijos y yo. Consejos para familias ensambladas.

Ed. Urano, Argentina.

 

Tàpies, E. La família actual: en construcció.

Conferència duta a terme durant el IV Congrés Català de salut mental de la infància i l'adolescència.

(es pot consultar en línia: Família actual)

 

Verstraeten, A y H. (2011) Familias ensambladas

Editorial Vida, Miami, USA.

(es pot consultar en línia: Familias ensambladas)

 

ESTADÍSTICA I SOCIOLOGIA

Cartié, M. i Gimeno, J. (2010) Famílies reconstituïdes: un nou model de parentalitat. Una perspectiva des del SATAF.

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.

(es pot consultar en línia: Famílies reconstituïdes. Un nou model de parentalitat)

 

Contreras, V.L. (2006) Familias ensambladas. Aproximaciones histórico-sociales y jurídicas desde una perspectiva construccionista y una mirada contextual.

Portularia Vol. VI. nº 2-2006. PP. 139-149

Universidad de Huelva

(es pot consultar en línia: Familias ensambladas)

 

Díaz, M.E. (2002) Funciones parentales en familias recompuestas: nueve casos de mujeres de estrato socioeconómico bajo de Cali.

Revista Científica Guillermo de Ockham, vol. 8, núm. 1, enero-junio, 2010, pp. 105-119,

Universidad de San Buenaventura. Colombia.

(es pot consultar en línia: Funciones parentales)

 

Marí-Klose, P. (2008) Temps de les famílies: anàlisi sociològica dels usos dels temps dins de les llars catalanes a partir de les dades del Panel de Famílies i Infància.

 Catalunya. Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania.

(es pot consultar en línia: Temps de les famílies)

 

Rivas, A. M. (2008) Las nuevas formas de vivir en familia: el caso de las familias reconstituidas.

Cuadernos de Relaciones Laborales, 26. pp. 179-202.

(es pot consultar en línia: Las nuevas formas de vivir en familia)

 

Rivas, A.M. (2012) El ejercicio de la parentalidad en las familias reconstituidas.

Portularia Vol. XII, núm.2. pp. 29-41.

(es pot consultar en línia: El ejericio de la parentalidad en las familias reconstituidas)

 

Sallés, C. i Ger, S. Les competències parentals en la família contemporània: descripció, promoció i avaluació.

Educació Social, núm. 49, pp. 25-48.

(es pot consultar en línia: Educació social, 49)

 

Sánchez-Mellado, L. (2005) La revolución familiar.

El País, Domingo 9 de octubre de 2005.

(es pot consultar en línia: La revolución familiar)

 

VVAA. (2013) Diversitat familiar: apunts des de l’antropologia social.

Revista de Treball Social . Col·legiOficial de Treball Social de Catalunya, abril 2013, nº 198, pàgines 30-40. 

(es pot consultar en línia: Diversitat familiar apunts des de lantropologia social.pdf)

 

VVAA. Noves parentalitats en contextos canviants. Projecte d'investigació.

Universidad pública de Navarra.

(es pot consultar en línia: Noves parentalitats)

 

 

TEXTOS LEGALS

Cartié, M. i Gimeno, J. (2010) Famílies reconstituïdes: un nou model de parentalitat. Una perspectiva des del SATAF.

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.

(es pot consultar en línia: Famílies reconstituïdes. Un nou model de parentalitat)

 

Solé, J. El tractament legal dels nous models familiars.

Barcelona. Societat, 15. 

(es pot consultar en línia: El tractament legal dels nous models familiars)

 

Generalitat de Catalunya

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

(DOGC núm. 5686, de 05-08-2010, p. 61162-61260)

(es pot consultar en línia: Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya)

 

 

 

*TOTS ELS ENLLAÇOS HAN ESTAT ACTUALITZATS EN DATA 15 DE SETEMBRE DE 2015

 

bottom of page