Quins són i com ens poden ajudar els serveis públics d'atenció a la infànciaSovint quan patim una situació complexa o tenim dubtes, ens plantegem on acudir i s’uneix la cerca amb el moment d’incomoditat que potser patim. És per aquesta raó que us volem explicar alguns dels recursos públics on ens poden donar un cop de mà amb la nostra família, i en concret, amb els nostres fills.
CDIAP (centre de desenvolupament infantil i atenció precoç)


Són centres adreçats a la població infantil de 0 a 6 anys i a les seves famílies i entorn, amb l’objectiu de prevenir, atendre i acompanyar les necessitats, transitòries o permanents que poden presentar, ja siguin d'origen social, biològic, psicològic o físic.

Per aquesta raó l’equip d’atenció està format per psicòlegs, treballadores socials, logopedes, fisioterapeutes ineuropediatre, com a mínim.


És un servei públic especialitzat de la Generalitat de Catalunya.

S’hi poden adreçar totes les famílies i professionals interessats, amb dubtes o aspectes a treballar pel que fa el desenvolupament de l'infant.


Normalment, ens hi deriva el pediatre o el centre escolar.

En tot cas, si estem interessats en aquest servei, podem adreçar-nos-hi i el mateix CDIAP ens indicarà quin circuït cal fer.


A la web següent podreu trobar els centres ( per territori) de referència:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/infants_amb_trastorns_en_el_desenvolupament_o_amb_risc_de_patir-los/atencio_precoc/centres_de_desenvolupament_infantil_i_atencio_precoc_cdiap/
EAP (equip d’atenció psicopedagògica)


Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògics que donen suport al professorat i als centres educatius en relació a la diversitat de l’alumnat i també als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.


En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar a través de l’escola.


Per tant, la nostra escola és el vincle amb aquest servei.


Més informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/eap/
Espai Familiar


Es tracta d'una oferta psicoeducativa adreçada a la petita infància, que vol incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes menors de 3-4 anys, i alhora ofereix suport a les famílies com a primeres educadores dels seus fills i filles.


El que s’hi fa és assessorar i orientar a nivell individual i grupal a través d’ activitats lúdiques i socioeducatives (activitats de joc i relació guiades individuals i conjuntes amb infants i famílies, on pares, mares, i/o els adults de referència i els infants puguin compartir experiències) dirigides en especial a l'atenció i criança dels nadons) .


Se’n poden trobar de PÚBLICS però també de PRIVATS. Només cal que feu una volta per google. Generalment podeu demanar de participar-hi sense la derivació de cap servei, però sovint també hi ha famílies que hi assiteixen derivades per serveis socials o algun pediatre .


Si per google no us aclariu i voleu saber si el vostre municipi en té de públic podeu preguntar al vostre ajuntament o serveis socials.
Telèfon d’Infància

116, 111 o 900 300 777


Pot trucar-hi ( és gratuït) qualsevol persona, nen o adult que vulgui explicar una situació de conflicte que pateix i no sap on recórrer o que vulgui Informar, assessorar-se o cregui que ha detectat situacions problemàtiques infantils, amb l'objectiu de prevenir conseqüències de risc per als infants i adolescents.


Es mateixos professionals que ens atenguin ens respondran el dubte, informaran si s’escau una derivació o el que faci falta o ho derivaran a un professional que activarà els mecanismes necessaris adients per cada situació.


Més informació a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adolescents/infancia_respon/telefon_infancia_respon_116_111/
SOAF (Servei d’orientació i acompanyament a les famílies)


Aquest servei té un caràcter públic i universal, és a dir, està destinat a totes les famílies amb la finalitat de millorar el seu benestar de forma integral.


És un servei ade prevenció, tant a nivell individual com grupal o comunitari.


Ofereixen tallers d’orientació i suport familiar, espais de participació i intercanvi d’experiències, suport psicològic, realització de formació de famílies, treball d’enformtiment i competències parentals i integració en la comunitat, que busquen potenciar les habilitats i empoderar els i les responsables familiars mitjançant mesures d’orientació i suport específic davant situacions i dinàmiques que poden perjudicar l’estabilitat i el benestar del sí de la família: situacions de separació, conflictes intrafamiliars, dificultats en la relació i educació amb els fills i filles, dol, etc.

Dissenyen un treball global partint de la realitat de cada família i des d’una mirada sistèmica.


Els professionals que hi treballen són: educadors socials i psicòlegs.


És un servei finançat pel Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Les vies d’accés al servei són molt diverses, centralitzant les derivacions a través dels organismes municipals, escoles, centres de salut, AMPA, etc. També poden acudir-hi les famílies directament, sol·licitant cita prèvia.


Cada SOAF s’adapta al seu territori, tant amb els professionals com amb les propostes.


Més informació a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/SOAF/Famílies! Per a qualsevol dubte segurament podreu resoldre-ho a través dels mateixos enllaços o a través del 012, però si necessiteu comentar alguna cosa podeu posar-vos en contacte amb nosaltres!


*El passat mes de juliol, la Mariona Carbó, treballadora social i coordinadora d'AADF va anar al programa de ràdio OXITOCINA, a parlar de totes les entitats públiques de donen servei a les famílies i a la infància.Al blog del programa podreu trobar un resum del que va explicar i també l'entrevista completa.

Tags:

Featured Posts

Un blog sobre famílies enllaçades, notícies sobre el nostre projecte i ressenyes de llibres infantils amb presències de famílies enllaçades!

Please reload

Recent Posts
Archive

Troba: 

RSS Feed
  • Facebook Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now