PROJECTE FILS


La FUNDACIÓ IRES, una fundació privada que des de 1969 treballa en l'atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques, posa en marxa PROJECTE FILS, un projecte adreçat a millorar la situació de persones que es troben en situació de violència o conflicte, mitjançant l'acompanyament al llarg de tot el seu procés de recuperació i de les fases d'atenció (acollida, intervenció, tancament i seguiment).


Si bé estan especialitzats en casos de violència o conflicte, també ofereixen acompanyament familiar en tot tipus de casos.


Featured Posts

Un blog sobre famílies enllaçades, notícies sobre el nostre projecte i ressenyes de llibres infantils amb presències de famílies enllaçades!

Please reload

Recent Posts